Romana


PRIMARIA COMUNEI HOGHILAG
AGRICULTURA

    De agricultura in comuna Hoghilag se ocupa putine societati agricole. Cele 1334 ha arabil sunt impartite astfel:
  • 919 ha detinute de persoane fizice pe care se desfasoara o agricultura cu mijloace traditionale si putin productiva;
  • 415 ha detinute de persoane juridice
    Principalele culturi infiintate pe terenurile arabile sunt porumbul, cartoful si paioasele.
    Pe cele 804 de ha de pasune, pasuneaza patru turme de oi, circa 1390 de capete ale unor crescatori particulari si  cca 480 bovine.
    De asemenea societatea Tavi & Flori detine o crescatorie de porci.

    Fondul funciar
    Teritoriul administrativ al comunei Hoghilag cuprinde 5213 ha teren cu urmatoarea structura:
  • agricol (arabil, pasuni si fanete, vii, livezi)
  • neagricol (paduri, ape, drumuri, curti si constructii, neproductiv).
    Suprafata terenului situat in intravilanul comunei Hoghilag este de 144.74 ha.
    Fondul funciar al comunei Hoghilag ce insumeaza 5213 ha cuprinde atat localitatea Hoghilag cat si satul Prod si Valchid conform tabelului de mai jos.

    Fondul funciar al comunei Hoghilag:

  Arabil Pasuni, fanete Vii Livezi Paduri Ape Curti,  constructii Neprodustiv Total general
Total ha 1334 1476 196 119 1814 164 16 204 5213Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC